Protección de Datos

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Arnold Classic GmbH, Rodenberger Str. .com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website gebruikt SSL of SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de string “https://” en het slotje in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

Onze bezochte website

Datum en tijd op het moment van toegang

Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen

Browser gebruikt

Besturingssysteem gebruikt

Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u de browser sluit (zogenaamde “sessiecookies”), terwijl sommige van deze cookies langer op uw apparaat blijven staan en u in staat stellen pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde “permanente cookies”). koekjes”). In dit laatste geval kunt u de bewaartermijn terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt via individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b AVG, hetzij om het contract uit te voeren, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te beschermen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Neem contact met ons op

4.1 Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verwerkt – uitsluitend met het doel uw verzoek te verwerken en te beantwoorden en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die zich daartegen verzetten.

4.2 WhatsApp-Business

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-berichtenservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken wij de zogenaamde “zakelijke versie” van WhatsApp.


Als u via WhatsApp contact met ons opneemt voor een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), bewaren en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt, evenals – indien verstrekt – uw voor- en achternaam in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b . AVG om uw verzoek te verwerken en erop te reageren. Op basis van dezelfde rechtsgrond kunnen wij u via WhatsApp vragen om aanvullende gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken om uw verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.


Als u ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het dienstenaanbod, de beschikbaarheid of onze website), zullen wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en – indien opgegeven – uw voor- en achternaam opslaan en gebruiken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f AVG op basis van ons legitieme belang bij de efficiënte en tijdige verstrekking van de gevraagde informatie.


Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Er vindt geen openbaarmaking aan derden plaats.


Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we hiervoor gebruiken en de in het adresboek opgeslagen telefoonnummers automatisch overdraagt naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Om ons WhatsApp-bedrijfsaccount te beheren, gebruiken we een mobiel apparaat waarin alleen de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen van de gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen.


Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten kan overbrengen in overeenstemming met Art. 6, lid 1, letter a AVG. Een overdracht van gegevens van gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.


Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount

In overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b van de AVG worden persoonlijke gegevens voor zover nodig verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens nodig zijn om een account te openen, kunt u terugvinden in het invoerscherm van het betreffende formulier op onze website. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle daarover gesloten contracten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan die het tegendeel bewijzen en wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

6.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure, die ervoor zorgt dat u de nieuwsbrief pas ontvangt nadat u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk heeft bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.


Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden strikt voor een specifiek doel gebruikt. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij informeren u in deze verklaring.

6.2 – Verzending van nieuwsbrieven via MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS (http://www.mailchimp.com/ ), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief heeft opgegeven. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens doorgaans naar een MailChimp-server in de VS worden overgebracht en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Hierdoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Met behulp van webbeacons maakt Mailchimp automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken over het reactiegedrag op nieuwsbriefcampagnes. Op basis van ons legitieme belang bij de statistische evaluatie van de nieuwsbriefcampagnes om de reclamecommunicatie te optimaliseren en beter af te stemmen op de interesses van de ontvanger, verzamelen de webbakens in overeenstemming met Art , Tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) en gebruikt. Deze gegevens maken het mogelijk een individuele conclusie te trekken over de ontvanger van de nieuwsbrief en worden door Mailchimp verwerkt om automatisch statistieken te creëren die aantonen of een specifieke ontvanger een nieuwsbriefbericht heeft geopend.

Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt deactiveren, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.


MailChimp kan deze gegevens ook gebruiken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van zijn eigen legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van de dienst, evenals voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen welke landen de ontvangers vandaan komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of aan derden door te geven.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met MailChimp een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar MailChimp mogelijk te maken. Als u geïnteresseerd bent, kunt u dit gegevensverwerkingscontract inzien op het volgende internetadres: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken:

https://mailchimp.com/legal/privacy/


7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor zover noodzakelijk voor de contractafwikkeling voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, zullen wij de contactgegevens die u bij de bestelling heeft verstrekt (naam, adres, e-mailadres) verwerken om u aan onze wettelijke informatieverplichtingen te kunnen voldoen. in overeenstemming met Art. 6 Para 1 lit. c AVG om u binnen de wettelijk bepaalde termijn persoonlijk te informeren over aankomende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het communiceren van door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel uitsluitend door ons verwerkt voor zover dit voor de betreffende informatie noodzakelijk is.8) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. kom naar de VS.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die de anonimisering van het IP-adres garandeert door het in te korten en elke directe verwijzing naar een persoon uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt ook het genereren van statistieken mogelijk met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en met behulp van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde “demografische kenmerken ”. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op een doelgroepgeoptimaliseerde targeting van marketingmaatregelen. Gegevens die zijn verzameld op basis van ‘demografische kenmerken’ kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Details over de door Google Analytics geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder de instelling van Google Analytics-cookies om informatie op het gebruikte apparaat uit te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a van de AVG. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google Analytics.

U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren via de “cookietoestemmingstool” die op de website wordt aangeboden. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en deze niet aan derden door te geven.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te garanderen.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

9) Retargeting/remarketing/verwijzingsadvertenties

Google Ads Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Eventuele verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google heeft ingestemd dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op internet weergeeft te personaliseren. . Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan de gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.

Details over de verwerking geïnitieerd door Google Ads Remarketing en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de Google-browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://support.google.com/ads/answer/7395996?

Meer informatie en de gegevensbeschermingsregels met betrekking tot adverteren en Google vindt u hier:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van cookies om informatie op het gebruikte apparaat uit te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

10) Paginafunctionaliteiten

10.1 Sollicitaties voor vacatures via e-mail

Wij adverteren momenteel vacante vacatures in een apart gedeelte op onze website, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het opgegeven contactadres.

Voor opname in de sollicitatieprocedure is het noodzakelijk dat sollicitanten bij de sollicitatie per e-mail alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een goed onderbouwde en geïnformeerde beoordeling en selectie.

De vereiste informatie omvat algemene informatie over de persoon (naam, adres, telefoon of elektronische contactmogelijkheid) en prestatiespecifiek bewijs van de kwalificaties die vereist zijn voor een functie. Er kan ook gezondheidsgerelateerde informatie vereist zijn, waaraan op grond van het arbeids- en sociaal recht bijzondere aandacht moet worden besteed in het belang van de sociale bescherming van de aanvrager.

Welke onderdelen een sollicitatie moet bevatten om in aanmerking te komen en in welke vorm deze onderdelen per e-mail moeten worden verzonden, kun je vinden in de betreffende vacature.

Na ontvangst van de sollicitatie die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de sollicitatie uitsluitend door ons opgeslagen en geëvalueerd met het oog op de verwerking van de sollicitatie. Voor vragen die tijdens de verwerking ontstaan, gebruiken wij naar eigen goeddunken het e-mailadres dat de sollicitant bij zijn sollicitatie heeft opgegeven of een opgegeven telefoonnummer.

De wettelijke basis voor deze verwerking, inclusief contact voor vragen, is doorgaans artikel 6, lid 1, letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26, lid 1 BDSG), in de zin waarvan het doorlopen van de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Als er in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 Para. 1 AVG (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van een ernstige handicap) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art 2 verlicht b. AVG, zodat wij de rechten uit hoofde van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen op dit gebied kunnen nakomen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens ook gebaseerd zijn op artikel 9, lid 1, letter h van de AVG, als dit ten behoeve van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde is, voor het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, voor medische diagnostiek , zorg of behandeling wordt uitgevoerd in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector.

Als een sollicitant in de loop van de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden de per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, inclusief de originele sollicitatie-e-mail, na een overeenkomstige kennisgeving uiterlijk na een bericht verwijderd. 6 maanden. Deze deadline is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beantwoorden van eventuele vervolgvragen met betrekking tot de aanvraag en, indien nodig, bij het kunnen voldoen aan onze bewijsplichten op grond van de regelgeving inzake gelijke behandeling van aanvragers.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26 lid 1 BDSG) met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie.

10.2 Google Klantenreviews (voorheen Google Certified Dealer Program)


Wij werken samen met Google als onderdeel van het Google Klantenreviews-programma. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Dit programma geeft ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen van gebruikers van onze website te verzamelen. Nadat u een aankoop op onze website heeft gedaan, wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google. Als u uw toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan Google. U ontvangt een e-mail van Google Klantenreviews waarin u wordt gevraagd uw aankoopervaring op onze website te beoordelen. De recensie die u achterlaat, wordt vervolgens samengevoegd met onze andere recensies en weergegeven in ons Google Klantenreviews-logo en in ons Merchant Center-dashboard. Uw beoordeling wordt ook gebruikt voor Google-verkopersbeoordelingen. Als onderdeel van het gebruik van Google-klantrecensies kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.


U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Google.


Meer informatie over de gegevensbescherming van Google in verband met het Google Klantenreviews-programma vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de


Meer informatie over de gegevensbescherming van Google Seller Ratings kunt u lezen via deze link: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

11) Gereedschappen en diversen

Cookie-Consent-Tool

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde “cookie-toestemmingstool” om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De “cookie-toestemmingstool” wordt aan gebruikers getoond wanneer zij de pagina bezoeken in de vorm van een interactieve gebruikersinterface waarop toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door een vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming nodig is, alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst als er toestemming is gegeven.

De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hier doorgaans niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt met het oog op het opslaan, toewijzen of loggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met Art ons legitieme belang om dit juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies te doen en daarmee een juridisch conform ontwerp van onze website.

Een andere wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 lid 1 letter c AVG. Als verantwoordelijken zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van cookies die technisch niet noodzakelijk zijn, afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.

Meer informatie over de exploitant en de instelmogelijkheden van de cookie-toestemmingstool vindt u direct in de betreffende gebruikersinterface op onze website.

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van de betrokkene (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de wettelijke basis die wordt vermeld voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 AVG;

Recht op rectificatie conform art. 16 AVG;

Recht op verwijdering conform art. 17 AVG;

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 AVG;

Recht op informatie overeenkomstig art. 19 AVG;

Recht op gegevensportabiliteit conform art. 20 AVG;

Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG;

Recht om te klagen overeenkomstig art. 77 AVG.


12.2 RECHT VAN BEZWAAR


ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WIJ COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANWIJZEN DIE BESCHERMING WAARDEREN, DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN BOVEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENST DOET AAN DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.


INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN, VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW OPT-OUT UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.


ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

13) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien relevant – bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.


Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of transactieachtige verplichtingen op basis van artikel 6 lid 1 lit en/of wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.


Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 Paragraaf belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.


Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.


Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.